HR Program za psihologe-početnike

Nedavno ste završili fakultet i dobili ste posao u području upravljanja ljudskim potencijalima? Ili radite manje od godinu dana u HR-u, ali nemate mentora i nemate se s kim konzultirati oko donošenja nekih odluka? Neuron Edukacije Vam nude rješenje – upišite naš program za HR eksperta!

Program za HR eksperta je intenzivna tromjesečna edukacija koji obuhvaća 8 modula iz područja upravljanja ljudskim potencijalima. Svaki modul traje 1 dan, a obuhvaća praktične vježbe, primjere iz prakse i teorijsku podlogu. Osim toga, klijent radi domaće zadaće u obliku case-studya, izrade nacrta, novih prijedloga, proučavanja literature…

Trajanje modula je moguće prilagoditi klijentu – isti edukacijski sadržaj moguće je proći u još kraćem vremenskog periodu ili ga pak rasporediti na dulji rok. Sadržaj programa prilagođava se iskustvu klijenta, području industrije u kojoj radi, veličini i vrsti organizacije te ostalim važnim parametrima.

HR program se sastoji od sljedećih modula:

 

1. Uloga psihologa u upravljanju ljudskim potencijalima

U ovom se modulu upoznaje klijenta s najnovijim trendovima u području upravljanja ljudskim potencijalima. Ljudski potencijali u današnje vrijeme predstavljaju u organizacijama strateškog partnera businessu i sve više gube svoju administrativnu funkciju.  

 

2. Profesionalna selekcija  – psihodijagnostika

Jedan od tipičnih zadataka za psihologe je provođenje psihologijskih testiranja, stoga se ovaj modul bavi pregledom testova koji se koriste u procesu odabira djelatnika, njihovom interpretacijom i primjenom u praksi.

 

3. Profesionalna selekcija  – selekcijski intervju

Znanja iz ovog modula od odnose na privlačenje i odabir pravih kandidata. Privlačenje uključuje upoznavanje s klasičnim i kreativnim izvorima ciljane skupine kandidata, a odabir uključuje vještine selekcijskog intervjuiranja.

 

4. Kompetencije i opisi poslova

Model kompetencija je osnova za većinu procesa upravljanja ljudskim potencijalima. Stoga se u ovom modulu uči kako izraditi set kompetencija i kako ge koristiti u ostalim procesima, a osobito u izradi opisa poslova.

 

5. Upravljanje učinkom

U ovom modulu se uči kako napraviti osnovne postavke sustava upravljanja učinkom, kako postavljati ciljeve, koje su uloge i odgovornosti u sustavu, kako napraviti dobru procjenu te kako voditi ocjenjivački intervju.

 

6. Upravljanje karijerom i planiranje obrazovanja

Klijent će u ovom modulu usvojiti vještine kreiranja kvalitetnog plana obrazovanja i implementacije obrazovnih potreba. Također će naučiti osnove procesa upravljanja karijerom i sukcesijom.

 

7. HR istraživanja

U ovom modulu se usvajaju metodološka znanja vezana uz istraživanja korporativne klime i kulture te ostala istraživanja iz HR domene. Osim provođenje samog istraživanja, klijent će dobiti znanja komunikacija istraživanja u organizaciji i prezentacije rezultata.

 

8. Vođenje sastanaka i držanje prezentacija

Nije dovoljno samo ovladati znanjima iz HR područja, važno ih je i znati prenijeti managementu te ostalim interesnim skupinama. Stoga se u ovom modulu uče vještine vođenja sastanaka te dizajniranja i držanja prezentacija pred publikom.