Centri procjene

Centri procjene - 12247243 (Small)

Dugi niz godina, uz ostale naše aktivnosti i područja djelovanja,  uspješno usavršavamo i Centre procjene, te ih izvodimo za vodeće hrvatske organizacije. 

Centri procjene (engl. Assessment center) predstavljaju danas jednu od najpouzdanijih metoda procjene internih i vanjskih kandidata prilikom  zapošljavanja, rotacije, razvoja karijere i daljnje edukacije. Zbog dugotrajnosti i uključenosti većeg broja promatrača, primjenjuju se samo za ključna radna mjesta (strategija, rukovodstvo, ključno prodajno osoblje, usko specijalizirani stručnjaci).

Centar procjene sastoji se od niza odabranih aktivnosti koje simuliraju radne situacije, te dobro prognoziraju uspjeh kandidata na budućem radnom mjestu. Nakon definiranja kompetencija za pojedino radno mjesto biraju se aktivnosti u kojima će kandidati sudjelovati. Neke od najčešćih mogućnosti su: grupna diskusija, igra uloga, prezentacija ili usmeno priopćenje, pisani „in-basket“ zadatak, rješavanje problema, pisanje izvješća/analiza, intervju, te razne kombinacije kognitivnih testova i testova ličnosti.

Ovisno o zahtjevima radnog mjesta, Centar procjene može biti grupni, individualni ili kombinirani, pri čemu predlažemo uvijek kombinaciju pojedinačne procjene s promatranjem ponašanja u grupi.

Objektivnost Centra procjene se povećava:

  • jasnoćom promatranih kriterija precizno definiranih za pojedino radno mjesto,
  • školovanim i stručnim promatračima koji se rotiraju u promatranju pojedinog kandidata,
  • pažljivim bilježenjem i evaluacijom ponašanja kandidata,
  • statističkom obradom prikupljenih informacija i konsenzusom procjene svih promatrača.

Rezultat Centra procjene jest individualni izvještaj o kandidatu, koji sadržava više ili manje opsežne informacije o zabilježenim ponašanjima, te zaključnu preporuku promatrača. Pri tome izrazito vodimo računa o povjerljivosti informacija i unaprijed ugovorno reguliramo svrhu njihovog korištenja. Ukoliko već imate iskustva u korištenju Centara procjene ili želite unaprijediti vaše poslovanje na izuzetan i kvalitetan način, s povjerenjem se obratite Neuron timu.