Predstavljanje novih edukacijskih tema

NetworkPredstavljanje nove edukacijske teme: Network

Na poslu ste usmjereni samo na posao i nedovoljno se družite s kolegama? Zapostavili ste kolege iz struke i želite se družiti više? Ne znate kako biste se lakše povezali s ljudima i uživali u neobaveznim razgovorima koji vam mogu donijeti neke benefite?

Možemo Vam pomoći. Naša edukacija daje dogovore na ova navedena pitanja. Svrha edukacije je naučiti pretvoriti kontakte u poznanstva i usvojiti socijalne vještine ophođenja u društvenim situacijama.

Trajanje edukacije: 2 dana

Sadržaj edukacije:

 • Kako postići i održavati network
 • Socijalni kapital
 • Zakon reciprociteta u networkingu
 • Značaj preporuka
 • Network strategije
 • Vrste networkinga
 • Upravljanje kontaktima
 • Networking uživo, e-networking i business networking
 • Nepisana pravila networkinga

 

Predstavljanje nove edukacijske teme: Upravljanje stresom

Muče Vas problemi na poslu? Teško Vam se opustiti? U lošoj ste fazi? Prilika je da naučite nešto o znanstvenom pogledu na stres, teorijama koje objašnjavaju zašto uopće nastaje stres i naravno, tehnikama koje nam olakšavaju nošenje sa stresom i bolju kvalitetu života:

Trajanje edukacije: 2 dana

Sadržaj edukacije:

 • Pojam i teorije stresa
 • Djelovanje stresa na fizičko zdravlje
 • Preventivne i aktivne strategije suočavanja sa stresom
 • Stres i fizička aktivnost
 • Važnost socijalne podrške
 • Stres na radnom mjestu
 • Osobine ličnosti koje utječu na suočavanje sa stresom
 • Naučeni optimizam kao način suočavanja sa stresom

 

Predstavljanje nove edukacijske teme: Razvoj kreativnosti i inovativnosti

Uglavnom radite po ustaljenim obrascima? Nedostaje Vam novih ideja na poslu? Željeli biste nešto drugačije, ali ne znate kako? Vrijeme je da naučite kako kreativnost i inovativnost mogu obogatiti Vaš posao. Naučite kreativne tehnike, odaberite one koje odgovaraju Vama i budite puni novih ideja!

Trajanje edukacije: 2 dana

Sadržaj edukacije:

 • Definiranje i modeli kreativnosti
 • Načini za dolaženje do ideja
 • Poticanje kreativnosti-kreativne tehnike
 • Kreativnost u organizacijama
 • Inovativnost u organizacijama
 • Difuzija inovativnosti
 • Mjerenje inovativnosti
 • Inovativne tehnike

 

Predstavljanje nove edukacijske teme: Pozitivna psihologija na poslu  i optimizam

Smatrate kako je posao „nužno zlo“ i kako pravi život počinje tek kada dođete kući? Divite se ljudima koji su optimistični i Vi želite biti više takvi? Pravi je tren da naučite kako znanstvene spoznaje iz pozitivne psihologije primijeniti na poslu.  Također naučite kako gledati čašu polupunu, a ne polupraznu i osjećajte se zadovoljnije.

Trajanje edukacije: 2 dana

Sadržaj edukacije:

 • Pozitivan stav prema poslu
 • Pozitivno rukovođenje
 • Psihološki kapital firme
 • Posao, novac i sreća
 • Zašto su optimisti uspješniji
 • Naučeni optimizam