Ana Žele

Ana Žele je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bavi se organizacijskom psihologijom i područjem upravljanja ljudskim potencijalima. Karijeru je započela u farmaceutskoj industriji i kasnije nastavila u telekomu. Zadnjih nekoliko godina radi u području edukacija i savjetovanja. Zanima ju pozitivna psihologija, osobito područje optimizma. Licencirani je psihoterapeut, završivši Integrativni Gestalt na Institutu u Würzburgu. Piše članke za nekoliko časopisa, revija i internetskih portala. U slobodno vrijeme volontira kao psihoterapeut na Plavom telefonu, a hobi su joj putovanja i more.