Savjetovanja i coaching

Business coaching, ili poslovni  trening predstavlja proces koji pruža mogućnost usmjeravanja pojedinca (klijenta)  ili grupe kroz savjetovanje, s ciljem istraživanja novih opcija kako bi osobe mogle ostvariti svoj puni potencijal u svim segmentima svog života, kako u poslu, u napredovanju u karijeri, tako i u osobnom životu. Savjetovanje i coaching

Stručni savjeti koje coach ili trener daje klijentu dio su metodologije rada koja usmjerava, savjetuje i obučava osobu, ili grupu osoba, s krajnjim ciljem da postignu određeni cilj i razviju posebne, ili za određeni posao potrebne, vještine, i to u željenom i raspoloživom vremenu.

Poslovno savjetovanje omogućuje da kroz pouku, vježbanje, podršku, poticanje i pozitivne povratne informacije pomognemo klijentu uočiti  i iskoristiti najbolje načine za ostvarenje uspješnosti i efikasnosti u specifičnim granama poslovanja.

Profesionalnim i individualiziranim pristupom svakom klijentu, uzimajući pri tome u obzir znanje, vještine, iskustvo, interese, motivaciju  i ciljeve koje je potrebno ostvariti, potičemo klijenta na kvalitetno rješavanje problema, napredovanje, kreativnost u pristupu i unaprjeđenje izvedbi  na svim razinama.

Non scolae sed vitase discimus. Ne učimo za školu, nego za život.

Latinska poslovica