Napredne komunikacijske vještine

Trajanje: 2 dana

Svrha: Nadogradnja i razvoj stečenih komunikacijskih vještina

Sadržaj i neki osnovni koncepti:

  • Rješavanje komunikacijskih problema
  • Ograničavajuća uvjerenja u komunikaciji
  • Izgradnja kvalitetnih odnosa sa sugovornikom
  • Začarani komunikacijski krugovi
  • Dogovaranje načina komunikacije i primjena u radnom okruženju
  • Vještine davanja i primanja povratnih informacija