KAKO REĆI DA NAS DRUGI ČUJU – Umijeće asertivne komunikacije

Trajanje: 2 dana

Svrha: Naučiti kako ostvariti korektnu i kvalitetnu komunikaciju u suradnji s drugim ljudima

Sadržaj i neki osnovni koncepti:

  • Definiranje asertivnosti
  • Potreba za primjenom asertivnosti
  • Model pasivno-asertivno-agresivno ponašanje
  • Proaktivnost naspram pasivnosti – utjecaj kulture, odgoja i osobina ličnosti
  • Asertivnost kao stav i/ili životna pozicija
  • Vještine asertivne komunikacije