Emocionalna inteligencija

Trajanje: 2 dana

Svrha: Razumijevanje koncepta emocionalne inteligencije s ciljem boljeg razumijevanja vlastitih i tuđih emocija te motivacije

Sadržaj i neki osnovni koncepti:

  • Definiranje emocionalne inteligencije
  • Fiziološka podloga emocija i teorije emocionalne inteligencije
  • Odnos klasične i emocionalne inteligencije
  • Empatija i optimizam
  • Kvalitetno upravljanje emocijama