Uspješno pregovaranje

Trajanje: 2 dana

Svrha: Uvježbati specifične postupke za pripremu i izvođenje uspješnih pregovora

Sadržaj i neki osnovni koncepti:

  • Planiranje pregovora
  • Definiranje pozicija
  • Razlikovanje pozicija i interesa
  • Tvrdo i meko pregovaranje
  • Kako zastupati vlastite potrebe uvažavajući potrebe drugih
  • Taktiziranje
  • Neverbalno u pregovaranju
  • Ograničavajuća uvjerenja u pregovaranju