Vođenje učinkovitih sastanaka

Trajanje: 1 dan*

Svrha: Naučiti kako učinkovito pripremiti i voditi sastanak

Sadržaj i neki osnovni koncepti:

  • Planiranje sastanka
  • Priprema sastanka
  • Kreiranje dnevnog reda
  • Vještina vođenja sastanka – facilitacija
  • Zaključci sastanka i njihova provedba

* Moguće je trening održati kao dvodnevni ukoliko narudžba obuhvaća provedbu konkretnih sastanaka.